Werken aan de toekomst van ons cultureel erfgoed

Het hpv

Het bestuur van het Historisch Platform Venray is als volgt samengesteld:

Naam: Functie: E-mailadres:
Leo Janssen Voorzitter voorzitter@historischplatformvenray.nl
Piet Pannekoek Secretaris secretariaat@historischplatformvenray.nl
Rein Dupont penningmeester penningmeester@historischplatformvenray.nl
Lei Potten Bestuurslid  
André Poels Bestuurslid  
Pim van Goch Bestuurslid  

De ledenvergadering, waarin per deelnemende organisatie twee personen afgevaardigd kunnen zijn, wordt één keer per kwartaal, doch minimaal twee keer per jaar gehouden.

Onze voornaamste taken zijn:

  • het initiëren en bevorderen van onderzoek
  • het verlenen van organisatorische en facilitaire ondersteuning bij archivering en opslag van collecties
  • het afstemmen en zo nodig met elkaar in overeenstemming brengen van de activiteiten van onze leden
  • het verzorgen van voorlichting en publiciteit
  • het ondersteunen bij de verwerving van middelen
  • het stimuleren en coördineren van de verwezenlijking van projecten
  • het geven van adviezen bij het digitaliseren van de collecties van de leden
  • het verdelen van gemeentelijke subsidies bestemd voor cultureel erfgoed op basis van projectmatige activiteiten
  • het in stand houden van het Digilab

Sinds de oprichting van het HPV in 1999 is het aantal aangesloten organisaties uitgegroeid van 8 tot 48. Daarmee bestrijkt het HPV het gehele brede gebied van cultuurhistorie en het culturele erfgoed in en rond de gemeente Venray. Na de oprichtingsjaren is het accent vooral komen te liggen op samenwerking en communicatie, voorlichting en presentatie aan een breed publiek, jong en oud.

Het HPV heeft een groot aantal vrijwilligers dat zich bezig houdt met digitalisering van erfgoedmateriaal. De vrijwilligers digitaliseren door middel van scannen en door middel van fotograferen. Deze groep is wekelijks actief in het Erfgoedhuis. De vrijwilligers helpen ook de verschillende verenigingen van het HPV met digitaliseren en ordenen van hun archieven. Tevens ondersteunen ze de leden bij het beheren van de websites binnen RooyNet.